National Biz News

All Business Stories for You!

Dr. Pramod Yogarthi

News

Arya Samaj Vasant Vihar Celebrates 150 years of Arya Samaj with Fervor

  New Delhi, April 6, 2024: Arya Samaj Vasant Vihar celebrated the 150th Arya Samaj Sthapna Diwas with fervor on Saturday at Arya Samaj Mandir Vasant Vihar. This day commemorates the establishment of Arya Samaj in 1875 by Maharishi Dayanand…